Keviczky Hugó
Egy elfeledett szobrász életpályája (2019)

Nagyné Nemes Györgyi - Zonda Tamás


TARTALOMJEGYZÉK
Előszó (Zonda Tamás)

I. NAGYNÉ NEMES GYÖRGYI

Keviczky Hugó szobrászmûvész pályafutása.............................
Mûvei 1930-ig ............................................................................
Keviczky Hugó utóélete .............................................................
Keviczky Hugó életművének első szakasza...............................
Jegyzetek....................................................................................

II. ZONDA TAMÁS

Keviczky Hugó élete és munkássága az 1930-1944 közötti
idõszak (mûvész)társadalmában. ..............................................
Keviczky, az ember ....................................................................
Mûvei 1930-1944-ig ...................................................................
Keviczky éremmûvészete ..........................................................
Keviczky Hugó emlékezete ........................................................

III. Ki kicsoda a szobrokon? .......................................................

IV. Keviczky életében fontos szerepet játszó személyek ...........

Felhasznált irodalom ..................................................................