English

Tudományos közlemények

Könyvrészletek, könyvek

Zonda T.  Az öngyilkosság történelmi gyökerei. (1994) (in: Devianciák
Magyarországon. Szerk: Münnich I., Moksony F.) Budapest. Közélet Kiadó
(l64-l71 o.)

Zonda T. Öngyilkos nép-e a magyar? (l995) Budapest Végeken Alapítvány.

Zonda T.  Az öngyilkosság-veszélyeztetett páciens felismerése és a
vele való teendők intézeti és területi keretek között. (l988.) (In: Új utak
az egészségmegőrzésben Szerk. Halmos Tamás) Eü. Min .kiadványa
(l23-l33 o).

Zonda T.   The „Suicidal Attitude” in Hungary (In:  Suicidal Behavior. The   
state of the Art. (Eds. K.Böhme, R.Freytag, C.Wächtler, H.Wedler)         
S.Roderer Verlag, Regensburg (1993)

Zonda T. A hazai öngyilkossági ráták területi különbségeinek vizsgálata
(Ph.D. értekezés l996)

Paksi B., Zonda T.: Néhány érv a szuicid hajlam regionális         
differenciáltságának kulturális-normatív beágyazottsága mellett.
(In: Törések és kötések a magyar társadalomban. (Szerk.Elekes Zs.
és Spéder Zs.)Andorka Rudolf  Társadalomtudományi Társaság.
Századvég Kiadó. Bp.(2ooo)

Zonda T. Öngyilkos nép-e a magyar?  (Második, átdolgozott kiadás)
Püski Kiadó Budapest (2005)

Zonda T. Öngyilkosság, statisztika, társadalom. Kairosz kiadó (2006)

Jankovics Éva: Miért dobtad el az életed?  Zonda Tamás: Utószó 196-235 o.                                                                       
Athenaeum Kiadó Bp. (2007)                                    

Fülöp A., Fejes E., ZondaT., Bozsonyi K., Mika J.(2007): Az időjárási   
helyzet egyes orvosmeteorológiai vonatkozásairól. In: Erdő és klíma V. kötet.
Nyugat-Magyarországi Egyetem. Sopron.

Zonda T. (2009): A magyarországi öngyilkossági szcéna múltja és jelene.
(in: Polihistória (Buda Béla 70.születésnapjára) Akadémiai Kiadó Bp. 2009.

Zonda T., Csoboth Cs., Bozsonyi K.(2010): Epidemiology of Suicidal
Behavior in Individuals with Alcohol and/or Drug Abuse. (In: Sher L &
Vilens A (Eds.) Suicidal Behavior in Alcohol and Drug Abuse and
Dependence. Nova Publisher 2010, Hauppauge NY, pp. 255-269.

Zonda T. (2010): A magyarországi öngyilkossági szcéna kérdőjelei
(In: A krisis mint esély. Andorka-konferencia. Szerk: Mészáros József,
Harcsa István) Brankovics István–Gondolat Kiadó Bp. pp. 91-113.

Zonda T., Paksi B., Veres E. (2013): Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon
(1970-2010) Központi Statisztikai Hivatal Műhelytanulmányok 2. Budapest, 2013 (80 old).                               

 

Neurológia, neuro-psychiátria tárgykörben

Zonda T., Szabó E.:  Az essentiális familiaris myoclonus
Ideggyógyászati Szemle 1969. 22.sz.

Zonda T.:  Ocularis myopathia (Kiloh-Nevin) esete.
Ideggyógyászati Szemle 1975 9:28.

Zonda T., Szabó E.: Hereditaer Essential Myoclonia
Human Heredity l979. Vol. 29. No. 6.

Zonda T., Szobor A.: Myasthenia gravis: epilepsia és EEG anomáliák előfordulása.
Ideggyógyászati Szemle l985. 38.

Zonda T.: Septum pellucidum cysta esete.
Nógrádi Orvosok Lapja l97o. I. évf. 4.sz.

Zonda T.: A malignómák idegrendszeri szövődményei.
Nógrádi Orvosok Lapja 1972. III. évf. 4.sz.

Zonda T.: Heredo-familiaris cerebellaris ataxia ritka esete.
Nógrádi Orvosok Lapja. 1973. IV. évf. 4 sz.

 

Pszichiátria, szuicidológia tárgykörben

Zonda T. (l988): A follow-up vizsgálatok jelentősége a szuicidológiában
Psychiatria Hungarica III. évf. 1 sz.: 25-33 

Zonda T. (1988): Nógrád megye öngyilkossági eseményeinek elemzése.
Orvosi Hetilap 129:36:1923-25

Zonda T. (l989): A cigányok öngyilkossági cselekményeiről.
Psychiatria Hungarica IV:l: 31-38.

Zonda T., Lester D. (l99o): Suicide among Hungarian gypsies.
Acta Psychiat. Scand. 82:llo-113

Zonda T. (l99o): Nógrád megye befejezett öngyilkossági eseményeinek összehasonlító vizsgálata.
Végeken I: 2: 25-3o

Zonda T. (199o): Magyarország deviancia-térképeinek összehasonlító vizsgálata az öngyilkosság regionális eltéréseinek szemszögéből.
Végeken I: 4: 19-28

Zonda T. (l99o): Az öngyilkosság-gyakoriság területi különbségeinek vizsgálata  egy megyén belül.
Demográfia XXXIII: l-2 11o-113.

Zonda T., Kővári E. (l99l): Haloperidol decanoat alkalmazása pszichiátriai kórképekben - összehasonlítás pipotiazin palmitáttal.
Gyógyszereink 41: lo6-lo9.

Zonda T. (1991): A longitudinal follow-up study of 583 suicide attempters in a Hungarian material.
CRISIS 12:1:48-57

Zonda T., Rihmer Z., Lester D. (1992): Social correlates of deviant behaviour in Hungary.
European J.of Psychiatry 6. 4:236-238     

Zonda T., Lester D. (l993): Blood type and suicide. 
Biological Psychiatry 33:849-85

Zonda T. (1993): Balassagyarmat város loo éves öngyilkossági krónikája
Szenvedélybetegségek, I:1:46-54

Zonda T., Muraközy Fné.,Galló Gy.(1993): Összehasonlító attitűd-vizsgálat Nógrád és Bács-Kiskun megyei öngyilkosságot megkísérlők körében.
Szenvedélybetegségek, I:3:218-233

Zonda T. (1993): Az öngyilkosságok területi eltéréseinek további vizsgálata
Psychiatria Hungarica VIII:1: 23-31

Zonda T., Csiszér N., Tauszik T. (1995): Vércsoport vizsgálatok öngyilkosságot és öngyilkossági kísérletet elkövetők körében
Ideggyógyászati Szemle 48:1-2: 12-15

Zonda T., Kővári E., Edelmayer M., Vízúr J., Vörös K., Sarudi K., Nagy G. (1996): Mentálhigiénés felmérés a főváros XX. kerületének egy lakótelepén.
Szenvedélybetegségek, IV:3:174-179.

Zonda T. ( 1997): Nógrád megye l97o-l994 közötti, befejezett öngyilkossági eseményeinek elemzése.
LAM 7: 672-68o.

Zonda T. (1998): A depresszív zavarok epidemiológiai vizsgálatának problémái. 
Psychiatria Hungarica, 13:/6/:717-726

Zonda T., Gróza J. (1998): Depressziós populáció utóéletének vizsgálata (11 éves follow-up periodus)
Szenvedélybetegségek, VI:1:4-8.

Zonda T. (1998): Az öngyilkosság regionális különbségei a "regisztrált" depressziók tükrében.
Orvosi Hetilap 139:38: 249-53

Zonda T. (1998): The historical roots of Hungarian suicide.
Italian Journal of Suicidology, 8:1:139-42.

Zonda T. (1999): Az idősek öngyilkossági jellemzői egy megye 25 éves eseményeinek elemzése alapján (l97o-1994)
LAM /2/: 136-14

Zonda T., Singer J. (1999): Gotland, a boldogság szigete.
Szenvedélybetegségek, VII:2:14o-144

Zonda T., Paksi B. (1999):  Az öngyilkosság regionális eltérésének hátterében feltételezhető okok összehasonlító vizsgálata.
Szenvedélybetegségek, VII:3: 172-185

Zonda T., Csiszér N., Lester D. (1999): Blood groups among attempted and completed suicides.
European Journal of Psychiatry. 13:1:58-6o

Zonda T. (1999): Suicide in Nógrád County, Hungary, l97o-l994.
Crisis, 2o/2:  64-7o

Zonda T., Gubacsi L. (1999):  Bács-Kiskun és Nógrád megye 199o-1994 között történt öngyilkossági eseményeinek elemzése.
LAM 9/1o. 800-4.

Zonda T., Bartos É., Erdősi Á., Gróza J. (2000): A Leponex kezelés  tapasztalatairól, különös tekintettel az öngyilkosságra és a bipoláris zavarokra. 
Neuropsychopharmacologia Hungarica II:115-119.

Zonda T. (2000): Az öngyilkosság szezonalitása.
Szenvedélybetegségek III:64-174.

Zonda T., Bartos É., Nagy G. (2000): Az affektív zavarok felmérése egy fővárosi kerület népessége körében. 
Orvosi Hetilap 141(26): 1443-47.

Zonda T, Gróza J. (2000): The long-term outcome of a depressive population in a Hungarian material. 
J. Affect. Disord. 6: 113-119.

Zonda T.(2000): Az öngyilkosság szezonalitása
Gyógyszerészet 44:669

Zonda T. (2001): A magyarországi öngyilkossági ráták csökkenése mögött  feltételezhető okok vázlatos elemzése. Szenvedélybetegségek IX.1:26- 30.

Zonda T., Bozsonyi K. (2001): A magyarországi öngyilkosságok szezonalitásának kérdései. 
Szenvedélybetegségek  IX.2: 133-141.

Zonda T. (2001): Befolyásolja-e a háziorvosok posztgraduális képzése ellátási területük öngyilkossági rátáját?
Szenvedélybetegségek IX.4:244-9

Paksi B., Zonda T. (2001): Anomikus és integrációs hipotézisek az öngyilkosság területi mintázatának magyarázatában.
Szenvedélybetegségek IX. 5: 331-340.

Zonda T., Paksi B. (2002): Egészség-magatartási adatok egy magas és egy alacsony öngyilkossági rátájú megye mintáiban.
LAM 12(2): 100-106.

Zonda T., Lester D. (2002): Blood type and bipolar disorder.
Perceptual and Motor Skills  95: 988

Zonda T. (2002):  Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2000) 
Psychiatria Hungarica 17(4): 389-397.

Zonda T. (2003): Suicide rates in Hungary do not correlate negatively with the reported rates of depression and with the number of general practinioners.
Archives of Suicide Research 7:61-67.

Bozsonyi K., Zonda T., Veres E. (2003): Az öngyilkosságok szezonális fluctuációja Magyarországon (1970-2000)
Psychiatria Hungarica  18 (6): 391-398

Zonda T., Veres E. (2004): Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2000)  
Addictologia Hungarica III.1:7-23

Zonda T., Antal A., Kocsis E., Sótonyi P. (2004): Egyes pszichiátriai eltérések retrospektív vizsgálata budapesti öngyilkosok körében kontrollcsoport bevonásával. 
Addictologia Hungarica  III. 1: 70-82

Voraczek M., Yip PS., Fisher ML., Zonda T. (2004): Seasonality of suicide in Eastern Europe: a rejoinder to Lester-Moksony
Perceptual and Motor Skills;  Aug. 99 (1): 17-18.

Zonda T., Bozsonyi K., Veres, E. (2005): Seasonal fluctuation of suicide in Hungary 1970-2000. 
Archives of Suicide Research  9: 77-85

Zonda T. (2005): Depression and Suicidal Behavior (Letter to the Editors)
Crisis 26(1): 34-35.

Zonda T: Az öngyilkosság múltja és jelene Magyarországon. 
Embertárs 2005/2. 175-184

Bozsonyi K., Veres E., Zonda T. (2005): Az ünnepek hatása az öngyilkossági hajlandóságra Magyarországon (1970-2002).
Psychiatria Hungarica  20 (6):463-471

Zonda T., Paksi B. (2006): Adatok a vallásosság protektív szerepéhez a testi és lelki egészségben.
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika  7. 1, 1-13

Zonda T. (2006): One-hundered Cases of Suicide in Budapest (A case-controlled Psychological Autopsy Study) 
Crisis Vol. 27(3): 125-129

Zonda,T., Lester, D. (2007): Preventing suicide by educating general practitioners
OMEGA, Vol. 54(1) 53-57. 2006-2007

Zonda, T., Bozsonyi, K., Veres,E., Lester, D., Frank, M. (2008): The impact of holidays on suicide in Hungary.
OMEGA Vol. 58(2) 193-162

Zonda T., Nagy G. (2009): Pánikzavar és öngyilkos magatartás. Egy után követéses vizsgálat eredményei. Mentálhigéné és Pszichoszomatika 10, 2: 111- 118.  

Bozsonyi K., Zonda T., Veres E., Kmetty Z.(2010): A születésnap hatása az öngyilkossági számok alakulására Magyarországon (1970-2002) 
Psychiatria Hungarica 25 (1), 74-79

Zonda T., Bozsonyi K., Elekes Zs.(2010): Az öngyilkosság és az alkoholfogyasztás összefüggése a hosszú távú, populáció szintű  vizsgálatok alapján. (Irodalmi áttekintés és egy hazai vizsgálat ismertetése).
Addictologia Hungarica IV. évf. 1: 5-15. 

Zonda T,, Veres E., Juhász J. (2010): Öngyilkosság, mint társadalmi anómia területi konzekvenciái.
A falu XXV. évf. 4. sz.(57-69)

Zonda T., Bozsonyi K., Veres E., Kmetty Z. (2010): The effect of birthday on the
fluctuation of suicides in Hungary (1970-2002). 
Review of Sociology 20(2) (96-105).

Zonda T., Nagy G., Lester D. (2011): Panic disorder and suicidal behavior.
Crisis. 32(3):169-172

Zonda, T. (2012): Vergangenheit und Gegenwart: Suizid in Ungarn?
Suizidprophylaxe 39, 3. 94-97

Zonda T, Paksi B, Nagy G.(2014): A vallásosság és az öngyilkosság összefüggésének hazai vizsgálatához az 1990-2010 közötti kistérségi adatok elemzése alapján.
Mentálhigiéné és Pszichoszomatica; 15,1; 67-83

Kmetty Z, Zonda T, Tóth MD. (2014): Az országgyulési választások hatása az öngyilkosságokra Magyarországon.
Mentálhigiéné és Pszichoszomatica; 15,4: 317-326.

Zonda T, Kmetty Z, Lester D, Tóth MD.(2015): Effects of Parliamentary Elections on suicie Rates in Hungary.
Crisis, DOI:10.1027/0227-5910/a00030

Zonda T, Bozsonyi K, Kmetty Z, Veres E, Lester D (2016): The Birthday Blues. A Study of a Large Hungarian Sample (1970-2002) OMEGA Journal of Death and Dying.
OMEGA—Journal of Death and Dying Vol. 73(1) 87–94

Kmetty Z., Bozsonyi, K., Zonda, T. (2016) A magyar öngyilkossági adatok ökológiai vizsgálata komplex statisztikai módszerekkel.
Psychiatria Hungarica. (1) 5-14

Zonda T., Bozsonyi K., Kmetty Z. (2016) Öngyilkosság és antidepresszívumok, ökológiai vizsgálatok.
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 17, 2: 96–115

Bozsonyi K., Zonda T., Fülöp A. , Bálint L. (2017): A napfényes órák és a (violens) öngyilkosságok számának összefüggése Magyarországon
Ideggyógyászati Szemle (közlés alatt 2017)