Tudományos közlemények

Könyvrészletek, könyvek

Zonda T. Az öngyilkosság kultúrtörténete. Végeken Alapítvány (l991)

Zonda T. Szuicidalitás az időskorban. (In: Aktuális kérdések a gerontopszichiátriában. Szerk. Simkó A., Fráter R., Tariska P.) Budapest print-X Kiadó (139-l52 o.) (1994)

Zonda T. Az öngyilkosság történelmi gyökerei. (in: Devianciák Magyarországon. Szerk: Münnich I., Moksony F.) Budapest. Közélet Kiadó (l64-l71 o.) (1994)

Zonda T. Öngyilkos nép-e a magyar? Végeken Alapítvány. (l995)

Zonda T. Az öngyilkosság-veszélyeztetett páciens felismerése és a vele való teendők intézeti és területi keretek között. (In: Új utak az egészségmegőrzésben Szerk. Halmos Tamás) Eü. Min .kiadványa (l23-l33 o). (l988.)

Zonda T. The „Suicidal Attitude” in Hungary (In: Suicidal Behavior. The state of the Art. (Eds. K.Böhme, R.Freytag, C.Wächtler, H.Wedler) S.Roderer Verlag, Regensburg (1993b)

Zonda T. A hazai öngyilkossági ráták területi különbségeinek vizsgálata (PhD. értekezés l996)

Paksi B., Zonda T. Néhány érv a szuicid hajlam regionális differenciáltságának kulturális-normatív beágyazottsága mellett. (In: Törések és kötések a magyar társadalomban. (Szerk. Elekes Zs. és Spéder Zs.)Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. Századvég Kiadó. Bp.(2000)

Zonda T. How to reduce Suicide? (A repeated Gotland Study in Hungary) In: Suicide Risk and Protective Factors in the New Millennium. Ed. Onja T. Grad. Ljubljana Cankarjev dom (2001)

Zonda T. Öngyilkos nép-e a magyar? (Második, átdolgozott kiadás) Püski Kiadó Budapest (2005)

Zonda T. Öngyilkosság, statisztika, társadalom. Kairosz kiadó (2006)

Jankovics Éva: Miért dobtad el az életed? Zonda Tamás: (Utószó 196-235 o.) Athenaeum Kiadó Bp. (2007)

Fülöp, A., Fejes, E., Zonda,T., Bozsonyi, K., Mika, J. Az időjárási helyzet egyes orvosmeteorológiai vonatkozásairól. In: Erdő és klíma V. kötet. Nyugat-Magyarországi Egyetem. Sopron. (2007)

Zonda T. A magyarországi öngyilkossági szcéna múltja és jelene. (in: Polihistória (Buda Béla 70.születésnapjára) Akadémiai Kiadó Bp. 2009.

Zonda T, Csoboth Cs, Bozsonyi K. Epidemiology of Suicidal Behavior in Individuals with Alcohol and/or Drug Abuse. (In: Sher L, Vilens A (Eds.) Suicidal Behavior in Alcohol and Drug Abuse and Dependence. Nova Publisher, Hauppauge NY, pp. 255-269. (2010)

Zonda T. A magyarországi öngyilkossági szcéna kérdőjelei (In: A krisis mint esély. Andorka-konferencia. Szerk: Mészáros József, Harcsa István) Brankovics István–Gondolat Kiadó Bp. (91-113. o.) (2010)

Zonda T., Paksi B., Veres E. Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2010) KSH Műhelytanulmányok 2. (2013)

Zonda T. A magyar öngyilkossági ráta csökkenésének lehetséges okai. In.: Halálos bűn és szabad akarat. (Szerk. Filó Mihály) Medicina, (138-150 o.) (2013)

Az öngyilkosság szociológiája (Szerk. Zonda T., Bozsonyi K., Moksony F.) Károli könyvek. L’Harmattan Kiadó. Budapest 2019. (2 önálló tanulmány, kettőben társszerző)


Eddig közel 100 tudományos közlemény, tanulmány, kutatási beszámoló.