Öngyilkosság, statisztika, társadalom

Kairosz Kiadó, Budapest 2006
 

Tartalom

Bevezetés

Módszertani megjegyzések

I. Az öngyilkosságok nemzetközi trendjei (1970-2000)
II. A magyarországi öngyilkossági események alakulása (1970-2000

  1. Az öngyilkosságok nemek szerint
  2. Az öngyilkosságok korcsoportok (és nemek) szerint
  3. A családi állapot és az öngyilkossági hajlandóság
  4. Iskolai végzettség (és foglalkozás) szerinti megoszlások 
  5. Az öngyilkosságok a lakóhely jellege szerint  
  6. Az elkövetési módok megoszlása
  7. Etnikumok, kisebbségek és öngyilkosság 
  8. Vallási, felekezeti megoszlás és öngyilkosság
  9. Az öngyilkosságok regionális (területi) eltérései

III. Egy magas és egy alacsony öngyilkossági rátájú megye (Bács-Kiskun és Vas) mentálhigiénés és szociológiai vizsgálata 2000-ben

 1. Anómikus és integrációs hipotézisek az öngyilkosság területi
    mintázatának magyarázatában
 2. Az öngyilkossági attitűd összehasonlító vizsgálata a két
    megyében 
 3. A major depresszió előfordulása a teljes vizsgált népességben
    és megyei összehasonlításban
 4. A vallási élet regionális vizsgálata  
 5. Egészségmagatartási adatok a két megye mintáiban
 6. Hazaszeretet, nemzeti identitás vizsgálata a két népességben

IV. Az öngyilkosságok szezonális változásai, az  ünnepek hatása

V. A magyar öngyilkossági ráta 1988-ban jelentkező csökkenésének lehetséges okai