Öngyilkos nép-e a magyar?

Végeken Alapítvány, Budapest, 1995
Püski Kiadó, (második kiadás) 2004 
 

Tartalomjegyzék

I. A honfoglalási idők előttől az országalapításig
II. Az országalapítástól Mohácsig
III. Mohács után a XIX. századig
IV. A XIX. század
V. A századfordulótól napjainkig
VI. Az öngyilkosságok területi (regionális) különbözősége
   és lehetséges okai Magyarországon
VII. Öngyilkos nép-e a magyar?
VIII. English Summary